Costless Pricer.lt naudojimosi sąlygos

Costless Pricer.lt mobilią programėlę (toliau – Mobili programėlė, Costless Pricer.lt arba Costless Pricer.lt programėlė) sukūrė SANNACODE ir Pricer.lt įmonėms (toliau – mes arba Sannacode ir Pricer.lt arba Vystytojas). Costless Pricer.lt naudojimosi sąlygos skirtos šiam naudojimui: Mūsų Costless Pricer.lt mobilioms programėlėms Android ir iOS įrenginiams, el. laiškams, kuriuos Jums siunčiame, ir informacinėms paslaugoms, turiniui bei per jas galimiems sandoriams; paslaugų spektrui, kurį siūlome Mobilioje programėlėje (toliau – Paslaugos). Jūs, Mobilios programėlės naudotojas, patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Mobilios programėlės naudojimo taisyklėmis (toliau – Naudojimosi taisyklės). Mes pasiliekame teisę bet kada keisti šias Naudojimosi taisykles. Jei Jūs nesutinkate su šiomis Naudojimosi taisyklėmis, Jūs privalote nedelsiant išinstaliuoti Mobilią programėlę ir nebesinaudoti ja. Tolesnis naudojimasis Mobiliąja programėle reikš, kad sutinkate su šiomis Naudojimosi taisyklėmis, kurios gali kartais keistis. Prašome reguliariai tikrinti šias Naudojimosi taisykles, kad būtumėte tikri, jog susipažinote su visais mūsų atliktais pakeitimais. Toliau išdėstytos Naudojimosi taisyklės – tai pagrindinės teisės ir įsipareigojimai, kurie atsiranda tarp Jūsų ir Sannacode ir Pricer.lt, Jums naudojantis Costless Pricer.lt programėle. Jūs privalote perskaityti Costless Pricer.lt privatumo politiką, kuri taikoma asmeninės informacijos apie naudotojus, kurią valdo Costless Pricer.lt ir mūsų filialai, apsaugai ir naudojimui. Jūs sutinkate su privatumo politikos nuostatomis ir asmeninės informacijos apie Jus naudojimu, vadovaujantis privatumo politikoje nustatytomis sąlygomis. 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Taisyklių taikymas. Mobilios programėlės naudojimas yra neatsiejamas nuo šių Naudojimosi sąlygų. Atsisiųsdami, peržiūrėdami, atsidarydami arba naudodami Mobilią programėlę, Jūs sutinkate laikytis šių Naudojimosi sąlygų. 1.2. Leidimas naudoti Mobilią programėlę: jei esate tokio amžiaus, kai dar negalite sudaryti sandorių savarankiškai, Mobilia programėle galite naudotis tik, jei esate emancipuotas nepilnametis arba turite savo tėvų ar globėjų sutikimą naudoti Mobilią programėlę. Mobilia programėle galite naudotis tik tuo atveju, jei aiškiai suprantate ir įsipareigojate laikytis šių Naudojimosi taisyklių. 1.3. Buvimo vieta: Mobili programėlė yra skirta tik tiems vartotojams, kurie ja naudojasi Lietuvoje. Mes neteigiame, kad paslaugos yra prieinamos ar kitaip tinkamos naudoti už Lietuvos ribų. Nepaisant anksčiau išdėstytų dalykų, jei naudojate Mobilią programėlę už Lietuvos ribų, tai darote savo iniciatyva ir esate atsakingi už pasekmes ir visų taikomų įstatymų laikymąsi. 1.4. Paskirtis: Mobilioji programėlė yra skirta nekomerciniams tikslams, tik asmeniniam naudojimui ir negali būti naudojama verslo tikslais. 1.5. Duomenys: Informacija, kurią mums teikiate, norėdami naudotis Mobilia programėle, turi būti teisinga. Norėdami pasinaudoti Mobilios programėlės Paslaugomis ar kai kuriais funkcionalumais, kuriuos siūlome savo Paslaugose, Jūsų bus prašoma pateikti teisingus ir išsamius registracijos duomenis. Jei mums atrodys, kad duomenys nėra teisingi ar išsamūs, turime teisę neleisti Jums naudotis savo Paslaugomis ir sustabdyti ar nutraukti Jūsų naudojimąsi paskyra. 1.6. Naudojimo prevencija: Mes pasiliekame teisę neleisti Jums naudotis Mobilia programėle ir Paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi). 1.7. Įranga ir tinklai: Paslaugų teikimas ir Mobili programėlė neapima mobiliojo telefono ar delninio įrenginio, ar kitos būtinos įrangos, skirtos prisijungti prie Mobilios programėlės ar Paslaugų, teikimo. Jei norite naudotis Mobilia programėle ar Paslaugomis, Jums reikės interneto ryšio ir atitinkamų telekomunikacijų nuorodų. Jūs suprantate, kad, naudojantis Mobilia programėle, toliau bus taikomos sutarties nuostatos su Jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėju (toliau – Mobiliojo ryšio teikėjas). Dėl to mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas ar bet kuri trečioji šalis gali pateikti Jums sąskaitą už prieigą prie tinklo ryšio paslaugų visą ryšio laiką, kai naudojatės Mobilia programėle. Jūs prisiimate atsakomybę už bet kokius tokio pobūdžio mokesčius, kurie gali atsirasti. 1.8. Licencija naudotis medžiaga: įkeldami bet kokį tekstą ar vaizdus (įskaitant nuotraukas) (toliau – Medžiaga) per Programėlę, Jūs patvirtinate, kad esate Medžiagos savininkas ar turite tinkamą Medžiagos savininko leidimą naudoti, atgaminti at platinti Medžiagą. Jūs suteikiate mums nemokamą, neišimtinę licenciją visame pasaulyje naudoti Medžiagą bet kokiems produktams ar paslaugoms reklamuoti. 2. Turinio nuostatos 2.1 Viešas turinys. Visas turinys, įskaitant be apribojimų bet kokius trečiųjų šalių produktų ar paslaugų, susijusių su Paslaugomis, aprašymus, vaizdus, nuorodas, patarimus, rekomendacijas ar nuomones, pasiūlymus, reklamą ar kuponus, bakalėjos ar kitus produktus, paslaugas, mažmenininkus, receptus, vaistų ir sveikatos informaciją, kuri pateikiama Mobilioje programėlėje ar per ją, yra tik informaciniais tikslais ir neturėtų būti aiškinami kaip nurodantys, kad mes pritariame tokiam turiniui, taip pat tvirtiname ir garantuojame, kad toks turinys yra patikimas, tikslus, savalaikis, išsamus, veiksmingas ar saugus Jūsų naudojimui. Visas turinys, įskaitant be apribojimų, bet kokie aprašymai, vaizdai, nuorodos, funkcijos, turinys, specifikacijos, produktai ir produktų bei paslaugų kainos bei bet kokio kupono ar pasiūlymo vertė, pateikiama per Paslaugas, parduotuvių sąrašas, lojalumo kortelių sąrašas, gali keistis bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Costless Pricer.lt neprisiima atsakomybės už tuos atvejus, kai produkto ar pasiūlymo, ar reklamoje nurodyta vertė nurodyta neteisingai dėl pasitaikiusios klaidos ar iš tiekėjų gautos klaidingos informacijos ar kitokios klaidos. Mes pasiliekame teisę, su arba be išankstinio įspėjimo, apriboti arba nutraukti Paslaugų, turinio ar produktų prieinamumą; nustatyti bet kokio kupono ar pasiūlymo naudojimo sąlygas; uždrausti bet kuriam vartotojui naudotis Paslaugomis, turiniu arba atlikti pirkimą (-us); ir (arba) atsisakyti teikti vartotojui bet kokį produktą, turinį ar Paslaugas arba apriboti jam (jai) prieinamą (-as) produkto (-ų) kiekį, turinį ar Paslaugas. 2.2 Vartotojo turinys 2.2.1. Mūsų Mobili programėlė turi skirtingas funkcijas, kurios leidžia dalintis informacija. Tačiau kadangi norime apsaugoti Jus ir kitus naudotojus ir užtikrinti, kad Jūsų patirtis būtų teigiama, mes pasiliekame teisę (bet ne pareigą) bet kuriuo metu pašalinti arba atsisakyti platinti bet kokį vartotojo turinį apie Paslaugas, sustabdyti arba nutraukti naudojimą, be mūsų atsakomybės, įskaitant atvejus, kai toks vartotojo turinys, mūsų nuožiūra, pažeidžia šias sąlygas arba kitas sąlygas, arba dėl kitų priežasčių laikome nepriimtinais. Mes taip pat pasiliekame teisę atsakyti į naudotojų užklausas ar pranešimus, pateiktus per programėlę, arba apsaugoti programėlės, naudotojų ir visuomenės, teises, nuosavybę ar saugumą. 2.2.2. Pridėdami kvitą į mūsų Mobilią programėlę, Jūs sutinkate, kad Jūsų turinys būtų viešas. Tai reiškia, kad leidžiate bet kam mūsų programėlėje ir bet kur kitur jį matyti ir susieti jį su Jumis. Jūsų turinys gali būti naudojamas, siekiant patobulinti būdą, kuriuo pateikiame turinį Jums ir kitiems naudotojams. Skelbdami ir įkeldami bet kokį vartotojo turinį į mūsų Mobilią programėlę Jūs aiškiai suteikiate mums neišimtinę, perleidžiamą, sublicencijuojamą, nemokamą licenciją, galiojančią visame pasaulyje, naudoti bet kokias intelektinės nuosavybės teises, susijusias su turiniu, kuriuo viešai dalinatės mūsų programėlėje ar kiek tai susiję su mūsų Paslaugomis. Ši licencija baigsis, kai tik Jūs tokį turinį ar savo paskyrą ištrinsite, nebent naudotojai, kurie buvo matę turinį, būtų jį išsisaugoję. Pašalintas turinys gali išlikti atsarginėse kopijose protingą laikotarpį (bet nebus prieinamas kitiems). 2.2.3. Kaip naudojame Jūsų turinį. Laikysime, kad viską, ką pateikiate mūsų Mobilioje programėlėje, įskaitant atsiliepimus, pasiūlymus dėl Paslaugų, galime naudoti be jokių apribojimų ir įsipareigojimų Jums (įskaitant bet kokį mokėjimą). Jokiomis aplinkybėmis mes nemokėsime už Jūsų idėjų ar pateiktos medžiagos naudojimą. Pretenzijos dėl pažeidimo. Jei manote, kad bet kokia medžiaga, prieinama Paslaugose arba iš jų, pažeidžia Jūsų autorių teises, galite paprašyti pašalinti tokią medžiagą (ar prieigą prie jos) susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo komanda. 2.2.4. Atsakomybė už Jūsų naudojimąsi programėle. Galite naudotis mūsų programėle, Paslaugomis ir jų turiniu tik teisėtais tikslais ir pagal galiojančius įstatymus. Jums draudžiama saugoti, platinti ar perduoti neteisėtą medžiagą per šias Paslaugas, priešingu atveju, Jums gali būti taikoma baudžiamoji ir (arba) civilinė atsakomybė. Jūs sutinkate, kad, jei trečioji šalis tvirtins, kad medžiaga, kurią įkėlėte į Mobilią programėlę, yra neteisėta, Jums reikės įrodyti, kad ji teisėta. Jūs suprantate ir sutinkate, kad visa medžiaga, viešai paskelbta ar privačiai perduota šiose Paslaugose ar per jas, yra tik siuntėjo, o ne mūsų, atsakomybė, ir kad esate atsakingi už visą medžiagą, kurią įkeliate, viešai paskelbiate ar kitaip perduodate Paslaugoms ar per jas. 3. Paslaugos 3.1. Costless Pricer.lt mobilioje programėlėje pateikiama, įskaitant, bet neapsiribojant, ši informacija: produktų vaizdai, produktų pavadinimai, produktų kainos, parduotuvių logotipai, parduotuvių pavadinimai, parduotuvių adresai, parduotuvių darbo valandos, parduotuvių pasiūlymai. Costless Pricer.lt mobilioje programėlėje galimi įvairūs palyginimai tarp parduotuvių, produktų ir paslaugų, kurias siūlo tos parduotuvės. Costless Pricer.lt neatsako už klaidas ar kainų bei kuponų galiojimo pasibaigimą. Jūs patys atsakingi už tai, kad įsitikintumėte, jog kainos, nuolaidos, išpardavimo ar kupono pasiūlymas yra galiojantis. Visos kainos ir pasiūlymai gali keistis be išankstinio įspėjimo. Mes negalime kontroliuoti bet kokių kainų teisėtumo ar bet kurios įmonės galimybių įvykdyti pardavimą pagal skelbiamas kainas. Atkreipiame dėmesį, kad Costless Pricer.lt mobili programėlė Jums nieko neparduoda ir mes nedalyvausime jokiuose sandoriuose su parduotuvėmis. 3.2. Costless Pricer.lt teikiamoje būklės informacijoje gali būti nuorodos į trečiųjų šalių svetaines, kurios mums nepriklauso ir mes jų nekontroliuojame. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame atsakomybės už trečųjų šalių svetainių turinį, privatumo politikas ar veiklą. Be to, mes necenzūruosime ir netaisysime jokio trečiųjų šalių tinklalapių turinio. Naudodamiesi Paslaugomis, Jūs aiškiai patvirtinate ir sutinkate, kad mes nebūsime atsakingi už jokią žalą, pretenzijas ar kitą atsakomybę, kylančią iš ar susijusią su Jūsų naudojimusi bet kokia trečiosios šalies interneto svetaine. 3.3. Norėdami naudotis Paslaugų funkcijomis, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad turėsite pateikti Mobilioje programėlėje savo lojalumo kortelės numerį. Pateikdami savo lojalumo kortelės numerį, turite pateikti tikslią ir išsamią informaciją. Jūs neturėtumėte naudoti kito asmens lojalumo kortelės numerio be jo leidimo. 4. Prieigos nuostatos 4.1. Neatsisakydami kitų mūsų teisių gynimo priemonių, mes pasiliekame teisę laikinai arba visam laikui sustabdyti ar išjungti Jūsų prieigą prie Mobilios programėlės bet kuriuo metu be įspėjimo Jums tuo atveju, jei pažeidėte bet kurią iš čia nurodytų nuostatų. 4.2. Jei mes, savo nuožiūra, manome, kad Jūs neteisėtai ir (arba) neleistinai naudojate Programėlę, ir (arba) Jūsų naudojimasis Programėle pažeidžia šias sąlygas, mes pasiliekame teisę imtis visų būtinų veiksmų, įskaitant Jūsų programėlės naudojimo nutraukimą be įspėjimo ir (arba) neteisėto naudojimo atveju inicijuojame teisminį nagrinėjimą. 4.3. Mes pasiliekame teisę daryti bet kokius Programėlės pakeitimus arba nutraukti bet kokią Programėlės funkciją be jokio įspėjimo. 5. Pranešimai el. paštu, įspėjimai apie buvimo vietą ir pranešimai 5.1 Jūs sutinkate gauti Mobilioje programėlėje iš anksto užprogramuotus pranešimus (toliau – Vietos įspėjimai), jei įjungėte buvimo vietos nustatymo paslaugas savo mobiliajame telefone ar kituose delniniuose prietaisuose. 5.2. Kai prisiregistruojate prie paskyros, Jūs, pagal numatytuosius nustatymus, gausite el. pranešimus iš Paslaugų. Galite atsisakyti gauti el. pašto žinutes pagal Costless Pricer.lt Mobilios programėlės privatumo politiką. Atsisiunčiant Programėlę, Jūsų įrenginyje gali būti įjungta galimybė gauti „iššokančius“ pranešimus. Tai gali apimti reklaminius pranešimus, pasiūlymus ir sisteminius pranešimus, kurie siunčiami į įrenginį. 6. Nuostatos dėl intelektinės nuosavybės 6.1. Visas turinys, informacija, duomenys, nuotraukos, iliustracijos, meno kūriniai ir kita grafinė medžiaga bei pavadinimai, logotipai ir prekių ženklai, dokumentai, tekstai, vaizdo įrašai, garsai, kitos rinkmenos Mobilioje programėlėje yra saugomi Lietuvos ir tarptautinių autorių teisių įstatymų ir (ar) kitų įstatymų ir (ar) tarptautinių sutarčių, bei priklauso mums ir (arba) mūsų tiekėjams. 6.2. Jokia Mobilioje programėlėje pateikta informacija neturėtų būti aiškinama kaip suteikianti licenciją ar teisę naudoti bet kokį Mobilioje programėlėje įkeltą prekės ženklą be mūsų rašytinio sutikimo. Bet kokių prekių ženklų ar bet kokio kito Mobilioje programėlėje pateikto turinio naudojimas yra draudžiamas. 6.3 Mes nedvejodami imsimės teisinių veiksmų prieš neteisėtą mūsų prekių ženklų, vardo ar simbolių naudojimą, kad išsaugotume ir apgintume savo teises. Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos šiame dokumente, yra rezervuotos. Kiti minimi produktų ir įmonių pavadinimai taip pat gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai. 6.4. Jūs sutinkate naudoti Mobilią programėlę arba Paslaugas tik savo privatiems ir vidiniams tikslams. Jūs sutinkate, kad: a) Jūs nekopijuosite, neatgaminsite, neatsisiųsite, neskelbsite iš naujo, neparduosite, neplatinsite ar neperparduosite bet kokių Paslaugų ar bet kokios informacijos, tekstų, vaizdų, ​​grafikos, vaizdo įrašų, garsų, katalogų, rinkmenų, duomenų bazių ar sąrašų ir t.t., pateiktų Mobilioje programėlėje arba per ją, ir (b) Jūs nekopijuosite, neatgaminsite, neatsisiųsite, nekompiliuosite ar kitaip nenaudosite Mobilios programėlės verslo, kuris konkuruoja su Costless Pricer.lt, vykdymui, ar kitaip komerciniu būdu nenaudosite Mobilios programėlės turinio. Sisteminis Mobiliosios programėlės turinio ištraukimas, siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai kurti ar kompiliuoti rinkinį, duomenų bazę ar katalogą (tiek robotų, vorų, automatinių ar rankinių procesų būdu) be raštiško Costless Pricer.lt leidimo yra draudžiamas. Draudžiama naudoti bet kokį Mobilios programėlės turinį ar medžiagą bet kokiam tikslui, kuris nėra aiškiai leidžiamas šiose Sąlygose. 7. Draudžiamas naudojimas 7.1 Jūs negalėsite: a) naudotis šiomis Paslaugomis bet kokiam komerciniam tikslui; (b) prieiti, stebėti ar kopijuoti bet kokį turinį ar informaciją Paslaugose naudodamiesi robotu, voru ar kitomis automatinėmis priemonėmis ar bet kokiu rankiniu būdu bet kokiam tikslui be mūsų aiškaus rašytinio sutikimo; (c) pažeisti apribojimus bet kokiose roboto išskyrimo antraštėse, kurios yra Paslaugose, arba apeiti kitas priemones, naudojamas siekiant užkirsti kelią arba apriboti prieigą prie Paslaugų; (d) imtis bet kokių veiksmų, kurie mūsų nuožiūra nustato arba gali nustatyti nepagrįstą ar neproporcingai didelę mūsų infrastruktūros apkrovą; (e) deep-link į bet kurią Paslaugų dalį (įskaitant, be apribojimų, tiesioginę nuorodą į parduotuvę, produktą ar kainą) bet kokiam tikslui be mūsų aiškiai išreikšto rašytinio leidimo; arba (f) “frame”, “mirror” ar kitaip įtraukti bet kurią Paslaugų dalį į bet kurį kitą tinklalapį ar produktą be mūsų išankstinio rašytinio leidimo; arba (g) tyčia ar netyčia pažeidinėti bet kokias galiojančias nacionalines ar tarptautines teisės normas. 8. Nario paskyra 8.1. Vartotojas turi būti įregistruotas Mobilioje programėlėje, norėdamas prieiti prie Paslaugų ar naudotis jomis (registruotas naudotojas toliau taip pat gali būti vadinamas Nariu). Išskyrus turint Costless Pricer.lt sutikimą, vienas vartotojas gali užregistruoti tik vieną nario paskyrą Mobilioje programėlėje. Tokios funkcijos kaip pirkinių sąrašo kūrimas, lojalumo kortelių, kvitų įkėlimas, yra prieinamos tik registruotiems vartotojams. 8.2 Jei užsiregistruosite paskyrai gauti, Jūsų paprašysime pateikti savo vardą, slaptažodį, el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą (toliau – Paskyros informacija). Jūs taip pat galite užsiregistruoti paskyroje naudodami savo Facebook paskyrą arba Google Plus paskyrą. Jūs sutinkate pateikti tikslią, teisingą ir išsamią Paskyros informaciją ir nedelsdami atnaujinti šią informaciją, jei ji pasikeis. Jūs esate atsakingi už visas veiklas, susijusias su Jūsų paskyra. Jūs taip pat privalote užtikrinti savo paskyros saugumą ir nedelsdami pranešti mums, jei sužinosite ar turėsite įtarimų, kad kažkas pasiekė Jūsų paskyrą be Jūsų leidimo. 9. Kompensacija Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir apsaugoti Costless Pricer.lt, patronuojančios korporacijos Sannacode ir Pricer.lt darbuotojus, vadovus ir atstovus nuo bet kokių ir visų reikalavimų, pretenzijų, žalos, įsipareigojimų, nuostolių, išlaidų ar skolų, ir išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas advokatams), atsirandančios dėl: i) Jūsų naudojimosi Paslaugomis ir jų prieigos; (ii) bet kokios šių Paslaugų naudojimo sąlygų pažeidimo; (iii) bet kokios trečiosios šalies teisės pažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokios autorių teisės, nuosavybės ar privatumo teisės pažeidimo. Ši gynybos ir žalos atlyginimo pareiga išliks Jums pasibaigus šioms Paslaugų teikimo sąlygoms ir Jums jau nebesinaudojant Paslaugomis. 10. Garantijos ir įsipareigojimai 10.1. Mes suteikiame vartotojams nemokamą prieigą prie Mobilios programėlės maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi. Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl Mobilios programėlės ar jos turinio, taip pat Mobilios programėlės ar jos turinio nesėkmės, vėlavimo, veikimo pertraukimo ar ko nors kito, arba mūsų nesugebėjimo laikytis įsipareigojimų pagal šias Naudojimosi taisykles. Mes negarantuojame, kad kainos, prekių prieinamumas parduotuvėse, lojalumo kortelių numeriai, akcijos, kuponai, informacija ir patarimai yra tikslūs ar galiojantys. Patariame patikrinti, ar nuolaidos, akcijos taikomos ir vis dar galioja prieš pradedant bet kokį pirkimą. 10.2. Mobilioje programėlėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ir įmones. Mes neprisiimame atsakomybės už tokių trečiųjų šalių tinklalapių prieinamumą, tinkamumą, patikimumą ar turinį ir nebūtinai pritariame jose išreikštoms nuomonėms. 10.3. Mobili programėlė, Paslaugos, informacija apie Mobilią programėlę ir visų susijusių įrenginių naudojimas pateikiamas „kaip yra, kaip prieinama“, be jokių garantijų, nei aiškių, nei numanomų. 10.4. Mes negarantuojame, kad Mobili programėlė visada bus prieinama, nenutrūkstamai veiks, savalaikė, saugi, be klaidų ar be kompiuterinių virusų arba, kad Mobili programėlė nebus paveikta nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant nesugebėjimą gauti ar neturėjimą reikalingos medžiagos, įrenginių, elektros energijos arba telekomunikacijų ir t.t. 10.5. Nors mes dėsime pastangas talpinti tikslią ir naujausią informaciją į Mobilią programėlę, mes nesuteikiame jokių garantijų dėl jos tikslumo, savalaikiškumo ar išsamumo. 10.6. Mes neprisiimsime jokios atsakomybės dėl sutarties, delikto (įskaitant aplaidumą ar teisės aktų pažeidimą) ar bet kokių netiesioginių, pasekminių, specialių ar atsitiktinių nuostolių ar žalos, kurią Jūs patyrėte ar sukėlėte dėl Mobilios programėlės ir šių Naudojimosi taisyklių. Šių Naudojimosi taisyklių prasme netiesioginiai ar pasekminiai nuostoliai ar žala apima, be apribojimų, pajamų, pelno, numatomų sutaupymų ar verslo praradimą, duomenų praradimą, bet kokios įrangos, įskaitant programinę įrangą, naudojimo praradimą ar vertę, trečiųjų šalių pretenzijas ir visas susijusias bei atsitiktines išlaidas. 10.7. Pirmiau nurodytos išimtys ir apribojimai taikomi tik įstatymų leidžiamu mastu. Jokios Jūsų įstatymais nustatytos vartotojų teisės, kurių negalima nepaisyti ar apriboti, negali būti paveiktos. 10.8. Nepaisant mūsų pastangų užtikrinti, kad mūsų sistema būtų saugi, Jūs suprantate, kad visi elektroniniai duomenų perdavimo būdai gali būti pažeidžiami. Mes negalime garantuoti ir negarantuotuojame, kad duomenų perdavimas per Mobilią programėlę arba elektroniniu paštu, perduodamas mums ir iš mūsų, nebus stebimas ar kitų skaitomas. 11. Vietos taisyklės. Mes netvirtiname, kad mūsų programėlė yra prieinama naudoti arba įstatymų leidžiama bet kurioje konkrečioje vietoje. Pasirinkdami naudotis mūsų Paslaugomis, tai darote savo iniciatyva ir atsakote už bet kokių galiojančių įstatymų laikymąsi, įskaitant, bet neapsiribojant, taikomus vietos įstatymus. Jūs esate atsakingi už vietos įstatymų laikymąsi. Jūs sutinkate laikytis visų taikomų įstatymų, susijusių su techninių duomenų, eksportuojamų iš Jūsų gyvenamosios šalies, perdavimo. 12. Intelektinė nuosavybė. Jūs suprantate ir sutinkate, kad Paslaugas saugo prekių ženklų, autorių teisių, paslaugų ženklų ar kitos nuosavybės teisės ir įstatymai. Todėl, prieš atgamindami, platindami, kopijuodami, pasiimdami ar keisdami bet kokį Paslaugų turinį, privalote turėti atitinkamus mūsų sutikimus. 13. Atskyrimas. Jei bet kokia šių Naudojimosi taisyklių nuostata būtų atitinkamų kompetentingų institucijų pripažinta neteisėta, negaliojančia ar netinkama vykdyti, tai neturės įtakos likusių Naudojimosi taisyklių nuostatų teisėtumui, galiojimui ir vykdytinumui, ir šios nuostatos bus galiojančios. 14. Privatumas Jūsų privatumo saugumas mums yra labai svarbus. Prašome perskaityti mūsų privatumo politiką tam, kad geriau suprastumėte mūsų įsipareigojimą užtikrinti Jūsų privatumą, taip pat, kaip mes naudojame bei atskleidžiame Jūsų informaciją. 15. Pasiūlymai ir reklama Paslaugos gali apimti trečiųjų šalių pasiūlymus bei reklamą. Jūsų santykiai ar korespondencija su kitomis šalimis, išskyrus Costless Pricer.lt, ir dalyvavimas akcijose, taip pat bet kokios sąlygos, garantijos ar pareiškimai, susiję su tokiais sandoriais, yra tik tarp Jūsų ir tos trečiosios šalies. Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtą dėl bet kokių tokių sandorių arba dėl trečiųjų šalių reklamuotojų buvimo Mobilioje programėlėje. 16. Vartotojo žinutės Išskyrus atvejus, nurodytus mūsų privatumo pranešime, visa informacija ir medžiaga, kurią pateikiate mums per Paslaugas, el. paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, įskaitant jose išdėstytas bet kokias idėjas, išradimus, sąvokas, technologijas ar žinias, nebus laikomos konfidencialiomis. Jūs sutinkate, kad esame laisvi, laikydamiesi pranešimo dėl privatumo, be jokių aiškių ar numanomų įsipareigojimų Jums, be jokio Jūsų informavimo ar mokėjimo Jums, naudoti, atgaminti, keisti, platinti, rodyti, atlikti, transliuoti, sublicencijuoti ir atskleisti bet kokią informaciją, kurią Jūs pateikėte bet kokiu būdu, forma ar laikmena. 17. Teisės pasirinkimas, ginčų sprendimas ir arbitražas Šias Naudojimosi taisykles reglamentuoja Lietuvos įstatymai. Be to, Jūs ir Sannacode ir Pricer.lt sutinkate, kad bet kokie ginčai, pretenzijos ar prieštaravimai, kurie gali kilti dėl šių susitarimų, bus sprendžiami išimtinai Lietuvos teismuose. Mes tikimės, kad mūsų klientų aptarnavimo komanda galės išspręsti daugumą problemų, kurios Jums gali kilti naudojantis Paslaugomis. Galite susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo komanda. Jei problema lieka neišspręsta, mes norėtume dabar informuoti, ko kiekvienas iš mūsų turėtų tikėtis, kad vėliau nekiltų nesusipratimų. Atitinkamai Jūs ir mes susitariame dėl toliau aprašyto ginčų sprendimo proceso. Bandydami greičiausiai ir efektyviausiai išspręsti problemas, Jūs ir mes sutariame pirmiausiai neoficialiai aptarti bet kokią problemą bent per 30 dienų, išskyrus toliau nurodytus atvejus. Norėdami tai padaryti, turėtumėte pateikti mums savo vardą, pavardę, kontaktinį el. pašto adresą ir (arba) pašto adresą, Jums susirūpinimą keliantį klausimą ir Jūsų siūlomą sprendimą el. laiške mums adresu mail@sannacode.com. Bet kokie prieštaravimai ar reikalavimai, kylantys iš šių Paslaugų ar šių taisyklių, ar susiję su šiomis Paslaugomis ar šiomis taisyklėmis, turi būti pradėti per vienerius metus nuo pretenzijos iškėlimo.