Privatumo politika

Mes, Costless Pricer.lt, vertiname Jūsų privatumą ir norime, kad Jūs suprastumėte savo pasirinkimų galimybes bei kokią informacijos kontrolę turite Costless Pricer.lt. Mūsų privatumo politika yra suderinta su Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR). PRAŠOME ŠIĄ POLITIKĄ PERSKAITYTI LABAI ATIDŽIAI. EI JŪS NESUTINKATE SU MŪSŲ VEIKLA, PRAŠOME NEKURTI PASKYROS AR KITAIP SĄVEIKAUTI SU COSTLESS PRICER.LT. NAUDODAMI COSTLESS PRICER.LT, JŪS SUTINKATE LAIKYTIS ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS. ŠI PRIVATUMO POLITIKA YRA COSTLESS PRICER.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLIŲ DALIS. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma asmens duomenims, kuriuos gavo Costless Pricer.lt ir duomenų valdytojas, įskaitant per Costless Pricer.lt interneto svetainę, skelbiamą https://costless.lt (ir bet kokias interneto svetaines, pažymėtas „Costless Pricer.lt“ susietas su šia Privatumo politika), ir visas mobiliųjų įrenginių programėles, kurias mes siūlome, tokias kaip, iOS ir Android programėles, pažymėtas „Costless Pricer.lt“ ženklu ir susietas su šia Privatumo politika (toliau kartu – Paslaugos). Privatumo politikoje apibrėžiamos asmens duomenų apie vartotojus, kuriuos gauname, rūšys, kaip naudojame informaciją ir su kuo ja dalinamės. Mes taip pat aprašome priemones, kurių imamės asmens duomenų saugumui užtikrinti ir kaip galite su mumis susisiekti dėl mūsų privatumo veiklos. Apibrėžimai: Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas (naudotojas)). Identifikuojamas fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti, kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas, atsakingas už tvarkymą dėl Jūsų naudojimosi Costless Pricer.lt Paslaugomis. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. Pseudonimų suteikimas – asmens duomenų tvarkymas taip, kad asmens duomenys nebegalėtų būti priskirti konkrečiam duomenų subjektui nesinaudojant papildoma informacija, jeigu tokia papildoma informacija yra saugoma atskirai ir jos atžvilgiu taikomos techninės bei organizacinės priemonės siekiant užtikrinti asmens duomenų nepriskyrimą fiziniam asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Šifravimas – asmens duomenų apsaugos priemonė; kaip kriptografijos forma, tai yra procesas, kai asmens duomenys paverčiami koduota ir nesuprantama versija, naudojant šifravimo algoritmus ir šifravimo raktą, o dekodavimo raktas arba kodas leidžia vartotojams dar kartą jį dekoduoti. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys. Duomenų valdytojas BDAR, kitų duomenų apsaugos įstatymų, taikomų ES valstybėse narėse, ir kitų teisės aktų, susijusių su duomenų apsauga, nustatytais tikslais yra:
Costless Ukraine, LLC
Ukraine, Kyiv city, Timoshenka 29A

E-mail: mail@costless.com.ua Didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Privatumo politikoje, turi Naudojimose sąlygose joms suteiktas reikšmes. Bet kas gali naudotis mūsų svetaine ir programėle nepateikdamas savo asmens duomenų. Norėdami naudotis mūsų Paslaugomis, turite pateikti savo asmens duomenis (užregistruoti paskyrą) ir tokiu būdu tapti Costless Pricer.lt naudotoju. 1. Mūsų renkamos informacijos rūšys Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra Jūsų ketinimas naudotis mūsų Paslaugomis (toliau – Tikslas). Šiuo Tikslu mes renkame tokios rūšies informaciją, kuri leidžia mums bendrauti su Jumis, įskaitant informaciją, kuri gali būti naudojama Jūsų identifikavimui. Ši informacija apima: 1) vardą, el. pašto adresą, gimimo datą, telefono numerį ir socialinių tinklų vartotojo paskyros vardus (toliau – Asmens duomenys). Jūs pateikiate mums Asmens duomenis, kai registruojate paskyrą, naudojatės Paslaugomis, skelbiate turinį kaip naudotojas, bendraujate su kitais Paslaugų naudotojais per komunikacijos ar pranešimų funkcionalumus, arba siunčiate mums su klientų aptarnavimu susijusius užklausimus ir 2) bendrą informaciją, kuri Jūsų neidentifikuoja: - Informaciją apie santykius, kuri padeda mums suprasti, kas esate ir kokių rūšių pasiūlymai Jums gali patikti. Tai apima gyvenimo būdo, pageidavimų ir interesų informaciją; Jus dominančius pasiūlymus; informaciją, surinktą iš socialinės žiniasklaidos sąveikų (kaip per Facebook Connect ir Twitter); bei demografinę informaciją (pvz., gimimo data, amžius, lytis); - Paieškos informaciją, t.y. terminai ar raktiniai žodžiai, kurių ieškote naudodamiesi Paslaugomis; - Pirkinių sąrašo informaciją apie tai, kokių prekių ir raktinių žodžių ieškote ir įtraukiate į savo pirkinių sąrašą naudodamiesi Paslaugomis, taip pat apie tai, kokias prekes išbraukiate iš savo pirkinių sąrašo, kai naudojatės Paslaugomis. - Sandorių informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės Paslaugomis, pavyzdžiui, peržiūrimi ir apmokami pasiūlymai, kiti perkami produktai ir pageidaujamos parduotuvės; kita informacija apie tai, kaip naudojate mūsų Paslaugas, el. paštą, kitą komunikavimą ir programėles; kaip bendraujate su Costless Pricer.lt parduotuvėmis, verslo partneriais ir paslaugų teikėjais. - Informaciją apie buvimo vietą, įskaitant tikslius buvimo vietos duomenis, kad galėtume pateikti Jums pasiūlymus netoliese nuo Jūsų esančiose parduotuvėse, jei aktyvavote mūsų Paslaugas mobiliajame įrenginyje ir leidote mobiliajam įrenginiui perduoti buvimo vietos duomenis; - Vartotojo vardą ir slaptažodį, kai užregistruojate paskyrą mūsų Paslaugoms gauti; - Lojalumo kortelės informaciją, pavyzdžiui, parduotuvės lojalumo kortelių numeriai (individualus kliento numeris), kuriuos jūs pasirenkate registruoti, ir jos teikėjas. Šie duomenys bus naudojami sutartyje numatytais tikslais – tai yra konversija į atitinkamą brūkšninį kodą – ir bus rodomi programėlėje esančiam vartotojui; - Kvitų informaciją, pagrįstą kvitais, įkeltais per mūsų Paslaugas, pavyzdžiui, pirktos prekės ir data (-os), prekių kainos, mokėjimo būdai, Jūsų kredito kortelės numerio paskutiniai keturi skaitmenys, parašas, parduotuvių pavadinimai ir jų lokacija; - Kitą informaciją, kurią mums pateikiate, teikdami užklausas; - Įrenginio informaciją. Norėdami rinkti, tvarkyti ir naudoti tam tikrą informaciją apie įrenginį, mes galime naudoti sesijos ID ir nuolatinius „slapukus“, duomenų rinkimo žymas arba direktyvas, pavyzdžiui, „pikselių žymas“, Javascript scenarijus, API kvietimus ir (arba) kitą įrenginio atmintį (toliau atskirai ar kartu – Naudojimo technologijos); - Kitą informaciją iš trečiųjų šalių. Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš paslaugų teikėjų, mūsų partnerių, parduotuvių ar kitų trečiųjų šalių, pavyzdžiui, apie pageidavimus ir interesus, įrenginio informaciją ar konkrečių trečiųjų šalių teikėjų informaciją apie Jūsų paskyrą, jei jie integruoti su Costless Pricer.lt. Informacija, kurią gauname iš tokių trečiųjų šalių, yra ribojama šių trečiųjų šalių privatumo politikos. Mes taip pat gauname viešai prieinamą informaciją apie Jus, pavyzdžiui, kai pateikiate informaciją į tinklaraštį, pokalbių svetainę ar socialinį tinklą (-us). Naudodamiesi šia bendra informacija, nedarome jokių išvadų apie Jus kaip apie duomenų subjektą. Ši informacija labiau reikalinga norint (1) tinkamai pateikti mūsų tinklalapio ir Paslaugų turinį, (2) optimizuoti mūsų svetainės ir Paslaugų turinį, (3) užtikrinti mūsų informacinių technologijų sistemų ir svetainės technologijos ilgalaikį gyvavimą, ir (4) teikti teisėsaugos institucijoms informaciją, būtiną baudžiamajam persekiojimui dėl kibernetinės atakos. Todėl statistiškai renkame anonimiškai surinktus duomenis ir informaciją, siekdami padidinti mūsų įmonės duomenų apsaugą ir duomenų saugumą bei užtikrinti optimalų asmens duomenų, kuriuos tvarkome, apsaugos lygį. Jūsų įvesti asmens duomenys yra renkami ir saugomi tik valdytojo vidiniam naudojimui ir jo paties tikslais. Asmens duomenys saugomi atskirai duomenų bazėje, kad būtų išvengta duomenų subjekto identifikavimo, panaudojant depersonalizavimo funkcijas, atitinkančias GDPR saugojimo apribojimo principą. 2. Kaip mes naudojame informaciją Jūs naudojate Costless Pricer.lt kaip savo apsipirkimo partnerį, ir mes naudosime informaciją, kurią mes renkame iš Jūsų ir apie Jus įvairiais būdais, kad padėtume Jums apsipirkti. Tai apima ir informacijos naudojimą kūrybiškais būdais, kad Jums galėtų būti teikiama su apsipirkimu susijusios Paslaugos ir reklama bei rinkodara. Mūsų informacijos naudojimo būdai laikui bėgant keisis, siekiant pasinaudoti naujausiomis technologijomis ir metodais, kurie padėtų pagerinti su apsipirkimu susijusias Paslaugas ir reklamą bei rinkodarą, kurią gaunate iš mūsų. Naudodamiesi Paslaugomis sutinkate, kad galime bet kada pakeisti savo su apsipirkimu susijusias Paslaugas, reklamos ir rinkodaros praktiką. Jei nesutinkate su tuo, kaip mes teikiame su apsipirkimu susijusias Paslaugas arba reklamuojame Jums, galite atsisakyti tam tikrų veiksmų arba nustoti naudotis Paslaugomis. Mes naudojame informaciją tam, kad: - Vykdytume ir tobulintume mūsų Paslaugas; - Pateiktume vartotojams produktų ir Paslaugų pasiūlymus iš dalyvaujančių prekių ženklų ir mažmeninių klientų, įskaitant pasiūlymus, pagrįstus kintamaisiais, pavyzdžiui, nurodytais ir numanomais vartotojo interesais, asmeninėmis savybėmis, skelbimų peržiūromis, ankstesnių pirkinių sąrašais ar paieškomis arba naudotojo buvimo vieta; - Įvertintume vartotojų tinkamumą tam tikriems pasiūlymams, produktams ar Paslaugoms; - Pateiktume su kortelėmis susijusius pasiūlymus; - Įvertintume pasiūlymų, produktų ar Paslaugų tipus, kurie gali būti naudingi vartotojams; - Stebėtume naudojimąsi pasiūlymais ir ankstesnius pirkimus; - Atliktume analizę; - Teiktume aptarnavimą naudotojams; - Įvykdytume prašymus dėl mūsų Paslaugų; - Bendrautume ir pateiktume papildomos informacijos, kuri gali Jus sudominti apie mus ir mūsų prekybininkus bei verslo partnerius, pavyzdžiui, mūsų naujienas, specialius pasiūlymus, skelbimus ir rinkodaros medžiagą; - Siųstume Jums priminimus, techninius pranešimus, atnaujinimus, saugos įspėjimus ir palaikymo bei administracinių pranešimų paslaugų biuletenius arba rinkodarą; - Pateiktume reklamą Jums per Paslaugas, el. pašto pranešimus, tekstinius pranešimus, programėles ar kitas komunikacijos priemones; - Administruotume apklausas, loterijas, konkursus ar kitus reklaminius renginius, kuriuos remiame mes ar mūsų partneriai; Valdytume savo kasdienius verslo poreikius, pavyzdžiui, svetainės administravimas, forumo valdymas, analizė, sukčiavimo prevencija, Naudojimo sąlygos arba įstatymų laikymąsis. - Vykdytume kitus tikslus, su kurias Jūs sutinkate; - Anonimizuotume asmeninę informaciją, kad trečiosioms šalims pateiktume suvestines duomenų ataskaitas, kuriose būtų nurodyta anoniminė informacija ir kita ne asmeninė informacija; - Be to, kas išdėstyta pirmiau, mes galime anonimizuoti ar sujungti informaciją ir naudoti bei atskleisti ją bet kokiu tikslu. 3. Kaip mes dalinamės savo informacija Mes dirbame su įvairiais partneriais, kad galėtume pateikti Jums su apsipirkimu susijusias Paslaugas, reklamą ir rinkodarą. Siekdami palengvinti šią veiklą, mes galime dalintis Jūsų Asmens duomenimis su mūsų partneriais saugiais kanalais pagal duomenų tvarkymo sutartis (DTS). Naudodamiesi Paslaugomis, sutinkate, kad mes galime dalintis Jūsų Asmens duomenimis šiais tikslais. Jūs galėsite pakoreguoti, kaip mums dalintis Jūsų Asmens duomenimis, pakeisdami Paslaugų opcijas. Jei nesutinkate su tuo, kaip mes dalinamės Jūsų Asmens duomenimis, galite nustoti naudotis Paslaugomis ir paprašyti mūsų ištrinti Jūsų paskyrą. Kadangi mes naudojame trečiosios šalies technologines Paslaugas teikdami savo Paslaugas, mes galime perduoti Jūsų Asmens duomenis tarptautiniu mastu. Tokių technologinių Paslaugų teikėjai gali tvarkyti asmens duomenis, surinktus teikiant mums savo Paslaugas kaip subtvarkytojai tik pagal DTS, vadovaujantis BDAR. Mes galime dalintis Jūsų informacija, įskaitant Jūsų Asmens duomenis, tokiu būdu: - Paslaugų tiekėjai. Mes galime atskleisti informaciją, kurią mes renkame iš Jūsų, trečiųjų šalių tiekėjams, technologijų ir kitų paslaugų teikėjams, rangovams ar agentams, kurie mūsų vardu atlieka funkcijas arba dirba su mumis. Pavyzdžiui, mes naudojame paslaugų teikėjus, kad galėtume ištraukti ir apdoroti Kvitų informaciją iš kvitų. Šiems paslaugų teikėjams leidžiama susipažinti su informacija, kurią mes suteikiame jiems, ir naudotis ja, tik tiek, kiek reikalinga jų funkcijoms vykdyti, ir jokiais kitais tikslais. - Komerciniai partneriai ir kitos trečiosios šalys. a) Kiek tai susiję su mūsų verslu, mes galime atskleisti demografinę informaciją (pvz., lytis, namų ūkio dydis ir vaikų skaičius) komerciniams partneriams ir kitoms trečiosioms šalims pavienės ar suvestinės santraukos forma, taip pat galime pateikti kitą suvestinę ar nuasmenintą informaciją tokiems tretiesiems asmenims. Pavienė santrauka apima demografinę informaciją apie asmenį be konkretaus asmens identifikavimo. Pavyzdžiui, šioje santraukoje nėra asmeninės informacijos, tokios kaip, el. pašto adresas, taip pat demografinė informacija neleidžia identifikuoti asmenį. Suvestinė santrauka apima demografinę informaciją apie asmenų grupę, neidentifikuojant nė vieno asmens grupėje. (b) Mes taip pat galime pateikti Jūsų informaciją, įskaitant Jūsų Kvitų informaciją ir Jūsų Asmeninę informaciją, komerciniams partneriams, pavyzdžiui, mažmenininkams ar prekių ženklams, jų rinkodaros tyrimams ir analitiniams tikslams (pavyzdžiui, siekiant sukurti modelius, pagal kuriuos apskaičiuojamos vartotojų preferencijos visoje populiacijoje arba siekiant informuoti rinkos segmentus). Tokiu atveju imsimės priemonių, skirtų užtikrinti, kad jūsų Asmeninė informacija būtų tvarkoma saugiai ir tokiu būdu, kuris būtų ne mažesnio saugumo, nei numatyta šioje Privatumo politikoje. Tačiau mes neleisime jokioms trečiosioms šalims naudoti šios informacijos, kad galėtų individualiai Jums ką nors siūlyti ar susisiekti su Jumis. - Filialai. Mes galime atskleisti informaciją, kurią mes renkame iš Jūsų, savo įmonių filialams ar dukterinėms įmonėms; tačiau, jei tai padarysime, Jūsų asmeninės informacijos naudojimas ir atskleidimas turės būti atliekamas vadovaujantis šia Politika. - Teisinis procesas. Mes taip pat galime atskleisti informaciją, kurią mes renkame iš Jūsų, siekdami laikytis įstatymo, teismo proceso, teismo įsakymo ar kito teisinio proceso, pavyzdžiui, atsakydami į teismo įsakymą ar teismo šaukimą. - Apsaugoti mus ir kitus. Mes taip pat galime atskleisti informaciją, kurią mes renkame iš Jūsų, jei manome, kad tai būtina siekiant ištirti, užkirsti kelią ar imtis veiksmų dėl neteisėtos veiklos, įtariamo sukčiavimo, situacijų, susijusių su galimomis grėsmėmis bet kurio asmens saugumui, mūsų Paslaugų teikimo sąlygų ar Politikos pažeidimų atvejais arba teikiant įrodymus bylinėjimosi procese, kuriame dalyvauja Costless Pricer.lt. Costless Pricer.lt neatskleis Jūsų asmeninės informacijos trečiajai šaliai be jūsų sutikimo. 4. Jūsų asmeninės informacijos saugumas Kaip duomenų valdytojas, mes įdiegėme daugybę techninių (įskaitant šifravimo) ir organizacinių priemonių, kad būtų užtikrinta kuo tikslesnė Asmens duomenų, tvarkomų per Costless Pricer.lt, apsauga. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis savo serveriuose ir duomenų centruose, laikydamiesi DTS. Mes įgyvendinome komerciškai pagrįstas atsargumo priemones, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis ir informaciją, kurią mes renkame, nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prieigos, atskleidimo, keitimo, sunaikinimo ar nutekėjimo. Atkreipiame dėmesį, kad nepaisant mūsų pastangų, jokios duomenų apsaugos priemonės negali užtikrinti 100% saugumo. Šifravimas bus bevertis, jei prastai saugosite savo prieigos slaptažodį ar kitus duomenis. Turėtumėte imtis priemonių, kad apsisaugotumėte nuo neteisėtos prieigos prie savo slaptažodžio, telefono ir kompiuterio, be kita ko, tinkamai atsijungdami nuo bendro kompiuterio, rinkdamiesi tvirtą slaptažodį, kurio niekas nežino arba kurio negalima lengvai atspėti, ir saugiai laikydami prisijungimą bei slaptažodį. Mes nesame atsakingi už bet kokius duomenų pažeidimus, prarastus, pavogtus ar pažeistus slaptažodžius ar bet kokią veiklą Jūsų paskyroje per nesankcionuotą slaptažodį. Jei kiltų nesankcionuoto asmens duomenų atskleidimo pavojus, duomenų valdytojas nedelsdamas informuotų duomenų subjektą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą. Tačiau, kadangi mes įdiegėme tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, kaip šifravimą, asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju mes neprivalėtume pranešti Jums, tik kompetentingai priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 72 valandas nuo sužinojimo apie asmens duomenų pažeidimą. 5. Jūsų teisės Ši Privatumo politika taip pat apima Jūsų teises į jūsų asmens duomenis. Štai pagrindinės teisės, kurias turite naudodamiesi mūsų Paslaugomis: 1) teisė gauti iš valdytojo patvirtinimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo (patvirtinimo teisė); 2) teisė bet kada nemokamai gauti iš valdytojo informaciją apie savo saugomus asmens duomenis ir tokios informacijos kopiją (prieigos teisė); 3) teisė reikalauti valdytojo nedelsiant ištaisyti netikslius Jūsų duomenis (teisė ištaisyti); 4) teisė reikalauti valdytojo nedelsiant sunaikinti Jūsų duomenis (teisė sunaikinti); 5) teisė reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); 6) teisė gauti savo asmens duomenis, kurie buvo pateikti valdytojui, ir perkelti šiuos duomenis kitam valdytojui be jokių kliūčių (teisė į duomenų perkėlimą); 7) teisė prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui (teisė prieštarauti); 8) teisė netaikyti sprendimo, pagrįsto tik automatizuotu tvarkymu, įskaitant profiliavimą; 9) teisė atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis bet kuriuo metu (teisė atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis). 6. Slapukai ir susijusios technologijos Kai naudojatės mūsų Paslaugomis, galime rinkti tam tikrą informaciją automatizuotomis ar elektroninėmis priemonėmis, naudodami tokias technologijas kaip slapukai, pikselių žymės ir žiniatinklio švyturiai, naršyklės analizės įrankiai ir žiniatinklio serverio žurnalai. Jums naudojantis mūsų Paslaugomis, Jūsų naršyklė ir įrenginiai bendrauja su serveriais, kuriuos mes valdome mes, mūsų verslo partneriai ir Paslaugų teikėjai, kad koordinuotų ir užregistruotų interaktyvumą ir užpildytų Jūsų užklausas dėl Paslaugų ir informacijos. Slapukų ir susijusių technologijų informacija yra saugoma žiniatinklio serverio žurnaluose, taip pat žiniatinklio slapukuose, saugomuose Jūsų kompiuteriuose arba mobiliuosiuose įrenginiuose, kuriuos Jūsų kompiuteriai arba mobilieji įrenginiai vėliau grąžina mūsų Paslaugoms. Šiuos serverius valdome, taip pat slapukus tvarkome mes, mūsų verslo partneriai arba mūsų paslaugų teikėjai. Pavyzdžiui, kai naudojatės mūsų Paslaugomis, Costless Pricer.lt ir mūsų paslaugų teikėjai gali įdėti slapukus į Jūsų kompiuterius ar mobiliuosius įrenginius. Šie slapukai gali apimti priemones, skirtas stebėti jūsų sandorių informaciją parduotuvėje, ir gali apimti trečiųjų šalių partnerių tinklo operatorių stebėjimo technologijas. Slapukai leidžia mums atpažinti Jus, kai grįžtate, stebėti Jūsų interesus, kad galėtume pateikti Jums tinkančius pasiūlymus. Jie taip pat padeda mums nustatyti tam tikrus sukčiavimo atvejus. „Slapukas“ yra nedidelė informacijos dalis, kurią žiniatinklio serveris siunčia į Jūsų naršyklę, kuris saugo informacija apie Jūsų Paskyrą, Jūsų pageidavimus ir naudojimąsi Paslaugomis. Kai kuriuose slapukuose yra serijiniai numeriai, leidžiantys mums susieti Jūsų veiklą su Paslaugomis, su kita informacija, kurią mes saugome apie Jus Jūsų profilyje, arba dėl kitų sąveikų su Paslaugomis. Kai kurie slapukai yra laikini, o kiti gali būti sukonfigūruojami ilgesniam laikui. „Seanso“ slapukai yra laikini slapukai, naudojami dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, puslapių peržiūrų valdymui. Jūsų naršyklė paprastai ištrina seanso slapukus, kai išeinate iš naršyklės. „Nuolatiniai“ slapukai yra ilgiau išliekantys, kurie saugomi Jūsų kompiuteriuose ar mobiliuosiuose įrenginiuose netgi tada, kai išeinate iš naršyklės. Mes naudojame nuolatinius slapukus daugeliui tikslų, pavyzdžiui, gauti tam tikrą anksčiau Jūsų pateiktą informaciją (pavyzdžiui, Jūsų vartotojo vardą, jei paprašėte, kad jis būtų įsimintas) ir išsaugoti Jūsų pasirinkimus. Pixel žymos ir žiniatinklio švyturiai yra nedideli grafiniai vaizdai, pateikiami svetainių puslapiuose arba mūsų el. laiškuose, leidžiantys mums nustatyti, ar atlikote konkrečius veiksmus. Kai apsilankote šiose svetainėse arba atidarote el. pašto pranešimus, pikselių žymos ir žiniatinklio švyturiai generuoja mums ar mūsų paslaugų teikėjams įspėjimą apie tą Jūsų veiksmą. Šios priemonės leidžia mums išmatuoti atsaką į mūsų komunikaciją ir tobulinti mūsų tinklalapius bei reklamas. Mes renkame daugybę įvairių rūšių informacijos iš slapukų ir kitų technologijų. Pavyzdžiui, mes galime rinkti informaciją iš įrenginių, kuriuos naudojate norėdami gauti prieigą prie mūsų Paslaugų, Jūsų operacinės sistemos tipą ar mobiliojo prietaiso modelį, mobiliųjų įrenginių identifikatorius, naršyklės tipą, domeną ir kitus sistemos nustatymus, taip pat kalbos, kuria naudojasi Jūsų sistema, ir Jūsų prietaiso valstybę ir laiko juostą. Naršyklės ir mobilieji įrenginiai šias informacijos rūšis reguliariai siunčia žiniatinklio serveriams. Mūsų serverio žurnalai taip pat įrašo įrenginių, kuriuos naudojate naudojimosi Paslaugomis metu, Interneto Protokolų („IP“) adresus. IP adresas yra unikalus identifikatorius, kurį naudoja prietaisai, norėdami identifikuoti ir bendrauti tarpusavyje internete. Mes taip pat galime surinkti informaciją apie svetainę, kurioje lankėtės prieš ateidami į mūsų Paslaugas ir į svetainę, kurią aplankysite po to, kai išeisite iš mūsų Paslaugų, jei Jūsų naršyklė mums suteikia šią informaciją. Daugeliu atvejų informacija, kurią renkame naudodami slapukus ir kitus įrankius, naudojama neidentifikuojamais būdais, be jokios nuorodos į Asmeninę informaciją. Pavyzdžiui, mes naudojame informaciją, kurią mes renkame apie naudotojus, kad optimizuotume Paslaugas ir suprastume jų srautus bei naudojimo modelius. Kitais atvejais mes susiejame informaciją, kurią mes renkame naudodami slapukus ir susijusias technologijas su Asmenine informacija. Tokiu atveju ši Privatumo politika nustato, kaip mes naudojame šią informaciją. Be to, jei apsilankėte mūsų tinklalapyje arba aktyvavote vieną iš mūsų mobiliųjų įrenginių programėlių ir jei jūsų vietovės nustatymai įrenginyje leidžia mums gauti Vietos informaciją, mes automatiškai ją surinksime. Jei mes susiesime Vietos informaciją su kitais Asmens duomenimis, ši Privatumo politika taip pat nustato, kaip mes naudotume šią informaciją. Mes taip pat naudojame trečiosios šalies Paslaugas, kaip Google Analytics, kad suprastume, kaip lankytojai sąveikauja su mūsų svetaine ir pagerintume savo naudotojų patirtį. Google suteikia papildomų privatumo opcijų dėl slapukų naudojimo, kuris aprašytas čia https://www.google.com/policies/privacy/partners. 7. Keisti arba ištrinti savo informaciją Galite peržiūrėti, atnaujinti, taisyti ar ištrinti savo asmens duomenis savo paskyroje, susisiekdami su mumis arba atlikdami atitinkamus pakeitimus savo paskyros nuostatose. Taip pat galite atlikti pakeitimus programėlėje spustelėdami Nustatymai ir atlikdami pakeitimus. Jei norite, kad mes ištrintume Jūsų paskyrą ir (arba) pašalintume Jūsų įrašus iš savo sistemos, susisiekite su mumis ir mes ištrinsime jūsų paskyrą per 45 dienas, jei neturėsime teisinių įpareigojimų išsaugoti įrašus. 8. Mūsų įsipareigojimas dėl vaikų privatumo Mūsų Paslaugos nėra skirtos vaikams. Vaikams iki 13 metų neleidžiama naudotis Paslaugomis, todėl mes nerenkame ir nesaugome vaikų ir nepilnamečių asmens duomenų. Jei gausime faktines žinias apie tai, kad surinkome asmens duomenis iš vaiko, mes juos nedelsdami ištrinsime, nebent būsime teisiškai įpareigoti saugoti tokius duomenis. Jei esate jaunesni nei 13 metų, prašome nesinaudoti Paslaugomis. Jei esate tėvas ar globėjas ir sužinote, kad jūsų vaikas iki 13 metų atsidarė paskyrą mūsų Paslaugoms, tuomet Jūs galite įspėti mus el. pašto adresu mail@costless.com.ua ir mes ištrinsime surinktą informaciją iš mūsų sistemų. 9. Pranešimai ir programėlės įspėjimai bei atnaujinimai Kai atsisiųsite vieną iš mūsų mobiliųjų programėlių, mes galime suteikti jums galimybę pasirinkti gauti pranešimus iš Costless Pricer.lt į savo mobiliojo ryšio įrenginį. Šie pranešimai gali apimti relaminius pranešimus, susijusius su Costless Pricer.lt produktais ir Paslaugomis. Jūs galite, atsisiuntę mobiliąją programėlę, atsisakyti pranešimų gavimo pakoregavę mustatymus savo mobiliajame įrenginyje. Šių pranešimų atsisakymas neįtakos Jūsų komunikacijos, gaunamos iš Costless Pricer.lt. Jūs taip pat galite gauti įspėjimus ir atnaujinimus mobiliosiose programėlėse dėl Costless Pricer.lt produktų ir Paslaugų ar Jūsų Costless Pricer.lt paskyrų. Norėdami atsisakyti šių įspėjimų ir atnaujinimų, turėtumėte išinstaliuoti mobilią programėlę iš savo mobilaus įrenginio. 10. Teisiniai klausimai Manome, kad Jūsų naudojimasis mūsų Paslaugomis yra privatus. Tačiau mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, saugomus Jūsų paskyroje ir (arba) mūsų serveriuose ir duomenų bazėse, siekdami: (1) laikytis įstatymų ar teismo proceso, kuris mums būtų taikomas, reikalavimų; (2) kad būtų vykdoma ši Privatumo politika ir tirti galimus šios Privatumo politikos pažeidimus; įskaitant naudojimąsi šiomis Paslaugomis, norint dalyvauti ar palengvinti įstatymus pažeidžiančią veiklą; (3) ištirti galimą apgaulingą veiklą; arba (4) apsaugoti mūsų įmonės, jos darbuotojų, klientų ar visuomenės teises, nuosavybę ar saugumą. 11. Politikos pakeitimai Ši Privatumo politika gali būti kartais keičiama, todėl būtinai periodiškai patikrinkite. Mes skelbsime visus šios politikos pakeitimus mūsų svetainėje https://costless.lt, taip pat per programėles. 12. Susisiekite su mumis Jei Jūs turite klausimų apie Privatumo politiką ar norėtumėte atlikti savo asmens duomenų pakeitimus ar pašalinti savo duomenis iš mūsų duomenų bazės, prašome susisiekti su mumis el. paštu: mail@costless.com.ua el. laiško antraštės eilutėje nurodydami žodžius: „Privatumo politika“. Duomenų valdytojas: Sannacode, email: data.controller@costless.com.ua Versija: 2018 m. gegužės 25 d..